Kalfsvlees imago scoort zeer hoog!

14 januari 2014

Kalfsvlees wordt gezien als goed én veilig geproduceerd vlees. Bij een recent uitgevoerd onafhankelijk onderzoek vindt méér dan 90% van de respondenten (geselecteerd op bekendheid met de vleeskalverbranche) dat kalveren goed worden gecontroleerd bij de kalverhouder én tijdens het verwerkingsproces in de vleesverwerkende bedrijven. Bovendien wordt kalfsvlees gezien als een veilig geproduceerd voedingsmiddel. De voedermiddelen die kalveren krijgen vindt men betrouwbaar en bijna alle respondenten vinden dat kalfsvlees gezond is.

Grote bekendheid met kalfsvlees keurmerken

In het kader van de Europese campagne ‘SKV Kalfsvlees. Gegarandeerd gecontroleerd’ is er in het onderzoek ook aandacht besteed aan de bekendheid met keurmerken. Maar liefst 97% van de respondenten is bekend met een kalfsvlees keurmerk, waarvan het IKB keurmerk de grootste bekendheid heeft, het SKV keurmerk volgt met 79% en 57% geeft aan het SKV rose keurmerk te kennen. Slechts 8% van de respondenten kan geen kalfsvlees keurmerk benoemen. Centraal in de, mede door de EU gefinancierde, voorlichtingscampagne staat het belang van diverse controle aspecten die voorafgaan aan het verkrijgen van een SKV kwaliteitslabel.

Onafhankelijk onderzoek dient als nulmeting

Bovenvermeld onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector) als onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘SKV Kalfsvlees. Gegarandeerd gecontroleerd’. Dit eerste onderzoek dient om inzichtelijk te maken wat het kennisniveau is binnen de beoogde doelgroep waarop de campagne zich richt.

Dit onderzoek was de eerste (nulmeting) in een reeks van vier. Gedurende de looptijd van de campagne zullen nog drie vervolgonderzoeken uitgevoerd worden, om het effect van de campagne in kaart te brengen. En waar nodig zullen onderzoeksresultaten gebruikt worden om de campagne tussentijds aan

te passen/te verbeteren. De campagne bestaat o.a. uit een serie advertenties die in buitenlandse vakbladen geplaatst wordt, nieuwsbrieven, social media (twitter @skv_kalfsvlees) en de website waarop dit bericht geplaatst is www.gecontroleerdkalfsvlees.eu.