Labels, controles & garanties

Voedselveiligheid is een zeer belangrijk aandachtspunt tijdens de gehele productie van SKV Kalfsvlees. Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om de veiligheid aan te geven van voedsel. De Nederlandse kalversector kent sinds 1990 een onafhankelijk controle instituut dat het houden van kalveren en de productie van kalfsvlees controleert en de kwaliteit garandeert. De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opereert zelfstandig en onafhankelijk bij de vrijwillig aangesloten producenten in de gehele productieketen.

Voedselveiligheid en consumentenvertrouwen zijn belangrijke aandachtspunten en staan dan ook hoog op de agenda bij de sector. De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) garandeert dan ook dat het door haar gecontroleerde kalfsvlees veilig en eerlijk is geproduceerd. Gedurende het totale productieproces worden door tal van controles en monsternames, alle geldende voorschriften gecontroleerd op juiste uitvoering. Afnemers en consumenten kunnen er op die manier zeker van zijn dat kalfsvlees voorzien van een SKV  kwaliteitslabel veilig en volgens de laatste regelgeving is geproduceerd.

(H)eerlijk vlees verdient een label

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is een onafhankelijke stichting die de gehele keten van de Nederlandse kalfsvleesproductie controleert. Beginnend bij de boer in de stal wordt elke stap in het proces door onafhankelijke controleurs bewaakt volgens de laatste regelgeving. Een SKV label staat voor kwaliteit én voedselveiligheid.

Kwaliteit optimaal gegarandeerd

Dankzij deze controles wordt de kwaliteit van het kalfsvlees altijd gewaarborgd. Kalfsvlees-producenten in Nederland zijn vrijwillig aangesloten bij SKV. Zij worden regelmatig, aangekondigd én onaangekondigd, gecontroleerd op diverse ijkpunten in het proces. Zij produceren hun kwaliteits kalfsvlees gegarandeerd zonder ongewenste en ongezonde middelen.

Hedendaagse technologie

Nederland als traditioneel zuivelland beschikt over alle know-how en is steeds in staat om, met opgedane kennis uit het verleden gecombineerd met de nieuwste technologiën, voorop te lopen met innovatieve ontwikkelingen als het gaat om voedselveiligheid en kwaliteit.

Voor een volledig overzicht van alle Europese regelgeving verwijzen we u door naar:
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl

Voor een volledig overzicht van de SKV reglementen verwijzen we u door naar:

http://www.skv.info/Reglementen.aspx