Vraag en Antwoord

februari 2017


We kunnen ons voorstellen dat deze nieuwe kwaliteitsregeling een aantal vragen met zich meebrengt. Daarom zijn hieronder alvast een aantal vragen voor u beantwoord:
Meer vraag & antwoord vindt u hier.

1. Waarom stappen we af van IKB Vleeskalveren? Het was toch een goed werkend kwaliteitsschema.
Met deze nieuwe kwaliteitsregeling maakt de kalversector de volgende stap in de continue verbetering van de kwaliteit van het kalfsvlees als eindproduct. Naast de herziene IKB-voorschriften, met nieuwe voorschriften op het gebied van de kwaliteit van het jonge kalf, waterkwaliteit, hygiëne in relatie tot antibioticagebruik, veelgebruik, transport, zijn ook de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden opgenomen in Vitaal Kalf.
Op basis van deelname aan de nieuwe kwaliteitsregeling Vitaal Kalf kunnen kalverhouders in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van de deelnemers bijdrage.
De subsidie komt voort uit een toezegging van toenmalig staatsecretaris Dijksma dat 6 jaar lang uit Europese middelen 10 miljoen euro per jaar beschikbaar komt aan de kalversector. De 10 miljoen per jaar is ter compensatie voor het verlies aan inkomenssteun na de invoering van nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid per 2015. Deze middelen komen alleen onder zeer strikte voorwaarden ter beschikking, waaronder de deelname aan een nieuw kwaliteitssysteem.

2. Waarom zal ik meedoen aan Vitaal Kalf?
IKB Vleeskalveren wordt begin 2017 vervangen door Vitaal Kalf. Vitaal Kalf zal vanaf dan dé kwaliteitsregeling zijn van de Nederlandse kalversector.
Drie redenen voor u om deel te nemen aan Vitaal Kalf:
 
  • U kunt voor de komende vijf jaar een dekkende subsidie krijgen voor de deelnamekosten;
  • Deelname aan Vitaal Kalf is noodzakelijk om uw kalveren door SKV te kunnen laten certificeren;
  • U kunt uw Vitaal Kalf – en SKV gecertificeerde kalveren blijven afzetten via de reguliere afzetkanalen.


3. Wanneer kan ik mij als kalverhouder aanmelden voor Vitaal Kalf?
Als certificerende instelling sturen wij (SKV) u binnenkort een informatiepakket over de deelname aan Vitaal Kalf inclusief een deelnemersovereenkomst en een toelichting hoe u de subsidie kunt aanvragen. De deelnemersovereenkomst dient u in tweevoud te ondertekenen en voor 1 april a.s. terug te sturen aan de SKV.

4. Wat kan ik nu al doen?
De aanmelding bij RvO zal verlopen via het KvK-nummer. De subsidie wordt verstrekt per KvK-nummer en bedraagt maximaal €3000,-. Mocht u nog geen KvK-nummer hebben, vraag deze met de juiste SBI-code (011, 012, 013, 014, 015 of 016) alvast aan bij de Kamer van Koophandel.

5. Wat is de relatie tussen de aanmelding voor subsidie bij RVO.nl en mijn KvK-nummer?
De aanmelding voor subsidie bij RVO.nl wordt opengesteld voor kalverhouders die als landbouwer zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. De subsidie wordt verstrekt per KvK-nummer en bedraagt maximaal €3000,-. De hoogte van de subsidie hangt af van het gemiddeld aantal aanwezige kalveren per jaar. Mocht u nog geen KvK-nummer hebben, vraag deze dan met de juiste SBI-code aan bij de Kamer van Koophandel.

6. Wat gebeurt er als ik mij aanmeld onder een verkeerde/andere SBI-code?
Dan wordt u door RVO.nl afgewezen voor de subsidie. RVO.nl gebruikt de SBI-code voor het vaststellen of iemand landbouwer is of niet.

7. Wat moet ik doen als ik ingeschreven sta bij de Kamer van Koophandel onder een verkeerde/andere SBI-code dan hierboven beschreven?
Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie, dan kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel voor het wijzigen dan wel aanvullen van de SBI-code(s).

Meer vraag & antwoord vindt u hier.
Meer informatie over de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is te vinden op www.kalversector.nl.

Actueel

SKV jaarverslag 2019

Het SKV jaarverslag van 2019 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Wijziging Controle- en Sanctiereglement

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het Controle- en Sanctiereglement gewijzigd.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer