SKV Jaarverslag 2017

29-10-2018
Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

Het afgelopen jaar is de Regeling /KB Vleeskalveren, vervangen door de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
Hierbij is SKV, door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), aangewezen als Certificerende
lnstelling en voert zij de controle- en certificeringsactiviteiten uit.
In Vitaal Kalf zijn voorschriften opgenomen op het gebied van onder meer antibiotica, dierenwelzijn,
diergeneesmiddelenadministratie, ldentificatie en Registratie (I&R), hygiene en transport. Er bestaan
voorschriften voor kalverhouders, kalfsvleesverwerkingsbedrijven, transporteurs en verzamelcentra.

Het aantal aangesloten ondememers was eind 2017 976. In 2016 waren dit er 96Z In totaal zijn
er 10.768 controles uitgevoerd en is er voor 5.023 koppels vleeskalveren een kwaliteitscertificaat
afgegeven.


U leest het hier in ons Jaarverslag 2017.

Actueel

SKV Jaarverslag 2018

Het SKV jaarverslag van 2018 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

SKV Jaarverslag 2017

Het SKV jaarverslag van 2017 is digitaal inzichtelijk.

lees meer

Overzicht bestaande opzetverboden

In verband met het voorkomen van besmettelijke dierziektes, gelden er al enige tijd opzetverboden voor kalveren uit Bulgarije, Hongarije, RoemeniĆ«, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanaf 24 mei 2018 is het verbod voor Slowakije opgeheven.

lees meer

IKB vleeskalveren wordt Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling en zal in 2017 de IKB vleeskalveren 2008 regeling vervangen.

lees meer